Yleistä

Nämä sopimusehdot sisältävät Ale-verkkokaupan (jäljempänä "Palvelun tarjoaja") Ale.fi-verkkokaupan (jäljempänä "Palvelu") käyttöä koskevat ehdot. Rekisteröityessään Palveluun tai ostaessaan tuotteita Palvelusta asiakasyritys (jäljempänä ”Asiakas”) hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja ja palvelun käyttöehtoja.

Palvelun tarjoajan yhteystiedot: Hillo Group Oy/Ale.fi , PL 23, 70101 KUOPIO. Y-tunnus 2170110-5.

Palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Palvelun tarjoajalle.

Palvelun tarjoaja pidättää oikeuden muuttaa toimitusehtojaan ilmoituksetta. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin sopimusehtoihin.

Rekisteröityminen

Käyttäjä rekisteröityy ale.fi -palvelun käyttäjäksi täyttämällä rekisteröintilomakkeen ja valitsemalla itselleen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Palveluun rekisteröityminen on maksutonta. Palveluntarjoaja voi halutessaan evätä rekisteröitymisen.

Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä, ja siitä, että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja ja verkkokaupan käyttöehtoja. Käyttäjä on vastuussa salasanan salassapidosta.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Alaikäinen sitoutuu olemaan ostamatta Palvelun tuotteita. Käyttäjä vastaa täysimääräisesti tämän sopimuksen, lain tai hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä aiheuttamastaan vahingosta Palveluntarjoajalle, muille Käyttäjille ja kolmansille osapuolille.

Henkilötiedot ja niiden käyttö

Käyttäjän antamat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan Palveluntarjoajan tilaus -ja asiakasrekisteriin. Henkilötietojen käsittely on kuvattu tietosuojaselosteessa.

Toimitusaika

Toimitusaika on 3-10 arkipäivää kuljetuksen nopeudesta riippuen. Mikäli tilattu tuote on loppunut varastostamme tai toimitusaika viivästyy, otamme asiakkaaseen yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse.

Toimitustapa

Tuotteet toimitetaan Postin SmartPOST automaattiin, pienet postiluukkuun/-laatikkoon sopivat tuotteet toimitetaan kotiovelle. Vastaanottaja saa tiedon saapuneesta lähetyksestä tekstiviestillä, mikäli hän on antanut puhelinnumeronsa tilausta tehdessään. Toimituskulut veloitetaan asiakkaalta tilauksen teon yhteydessä. Toimituskulu on pienissä kirjeeseen sopivissa tuotteissa 3,90 € ja suurissa paketeissa 9,90 €. Suuret paketit toimitetaan SmartPOST-pisteeseen.

Maksutavat

Tuotteet maksetaan tilauksen yhteydessä verkkomaksulla.

Palautukset

Verkkokaupan alennustuotteilla ei ole vaihto- tai palautusoikeutta.

Huom!
Ilma-aseiden ja jousiaseiden tilaajan täytyy olla 18 vuotta täyttänyt.


Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten www.ale.fi verkkokaupan tilaus- ja asiakasrekisterissä käsitellään henkilötietoja.

Rekisterinpitäjä

Hillo Group Oy
Ale.fi
PL 23, 70101 Kuopio
Y-tunnus 2170110-5

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Asiakaspalvelu
Sähköposti: info@ale.fi

Rekisterin nimi

Ale.fi verkkokaupan tilaus- ja asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten hoitamiseen ja asiakassuhteeseen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen, laskutukseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen. Henkilötietoja voidaan käyttää myös suoramarkkinointiin, etämyyntiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista käsittelyä.

Asiakaspuhelut voidaan nauhoittaa ja muu viestintä, kuten sähköposti- ja tekstiviestit tallentaa. Nauhoitettua tai muuten tallennettua viestintää voidaan käyttää liiketapahtumien todentamiseksi, reklamaatioiden selvittelyyn, palvelun laadun kehittämiseksi ja koulutukseen. Ainoastaan asiakastietojen käsittelyyn oikeutetut henkilöt käsittelevät tallennettua viestintää.

Rekisterin tietosisältö

Tilausten käsittelyyn liittyvät tiedot tallentuvat verkkokauppaan ja/tai laskutusjärjestelmään. Rekisteröimättömänä tehtyjen verkkokauppatilausten tietoja säilytetään kuten rekisteröityneidenkin. Verkkokaupan maksutapahtuman tiedot tallentuvat verkkomaksupalveluja tarjoavien tahojen tietojärjestelmiin.

Rekisteröidyltä saadut ja asioinnin yhteydessä kertyneet tiedot, kuten:

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään vähintään asiakassuhteen keston ajan. Henkilötietoja tilaushistorian muodossa säilytetään niin kauan kuin säilyttämisen oikeudellinen peruste pitää kirjanpitolain sanelemana kymmenen vuotta tai niin kauan kuin takuu ja reklamaatioasioiden hoitamiseen tarvitsee varata.

Puhelutallenteet säilytetään vähintään 2 ja enintään 12 kuukautta. Reklamaatiotilanteissa voidaan yksittäisiä tallenteita säilyttää pidempään, kuitenkin enintään 18 kuukautta.

Tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä tilauksen yhteydessä, palvelua käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin yhteistyökumppaneilleen ja asiakasyrityksilleen, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista käsittelyä ja luovuttamista.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli rekisterinpitäjä myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen sopimuksen perusteella. Tällöin henkilötietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

Henkilötietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla teknisen käyttöyhteyden kautta, joista niitä voidaan käsitellä rekisterinpitäjän lukuun osapuolten välisen sopimuksen perusteella. Tietoja käsitellään ainoastaan asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.   

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirto tapahtuu käyttäen EU-komission mallisopimuslausekkeita tai muuta lainsäädännön sallimaa siirtomekanismia.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty. Lähtökohtaisesti tietojen tarkastus rekisteröityneillä tapahtuu kirjautumalla verkkokauppaan omilla tunnuksillaan.

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista.

Rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen hallinnollisen maksun rekisteröidyn pyytämistä lisäjäljennöskappaleista..

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä tietoja suoramainonta, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa tietosuoja-asetukseen perustuen.

Kaikki tässä mainitut pyynnöt tulee toimittaa yllämainitulle rekisterinpitäjälle kirjallisesti ja allekirjoitettuna.

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun suostumusperusteisen käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisterin suojaus

Rekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat kulunvalvonnalla suojatussa tilassa. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja erilaisin salaus ja verkkotekniikoin ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

Rekisterinpitäjä päättää organisatorisista ratkaisuista ja antaa rekisterin käyttöoikeudet siinä laajuudessa kuin työtehtävät sitä edellyttävät. Työsuhteen päättymisen jälkeen käyttöoikeudet poistetaan.

Järjestelmään kirjautuminen on mahdollista vain yksilöllisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Järjestelmän käyttöä valvotaan säännöllisesti suoritettavilla ylläpitoimenpiteillä. Järjestelmä on kytketty palveluiden seurantapalveluun, josta lähtee vikatilanteissa automaattisesti hälytykset 24/7.

Rekisterinpitäjän henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin rekisterin tietoihin. Toimeksiantosopimuksilla velvoitetaan rekisterinpitäjän toimeksiannosta henkilötietoja käsitteleviä tahoja suojamaan henkilötiedot vastaavalla tavalla.

« Sulje »